Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus profeteert de verwoesting van Jeruzalem

Lucas 21:20-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-10-2012 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jeruzalem, verwoesting, diaspora, tempelberg, islam, moslims, heidenen, Jezus

Samenvatting

Jeruzalem wordt verwoest, de joden worden verstrooid over de aarde, Jeruzalem wordt vertrapt door de heidenen.

Bijbeltekst

20 Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
22 Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.
23 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Uitleg

Jezus profeteert dat Jeruzalem verwoest gaat worden. Hij vertelt ook wanneer dat gaat gebeuren: als Jeruzalem door legers omringd is. Dat moet het teken zijn voor de bewoners om te vluchten. Wie Jezus' woorden serieus nam, kon het dus overleven! Jezus voorspelt dat velen zullen omkomen en in gevangenschap meegenomen worden "onder alle heidenen". Hier wordt dus voorspeld dat de Joden verstrooid zullen worden over de aarde. Jezus zegt ook dat Jeruzalem vertrapt zal worden door de heidenen, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Zover is het nog niet. Het belangrijkste deel van de stad (tempelberg) is in handen van de moslims.

Vervuld: gedeeltelijk

Vervuld: Jeruzalem is verwoest, de Joden zijn verstrooid over de aarde.
Nog niet vervuld: Jeruzalem wordt (gedeeltelijk) nog steeds vertrapt door de heidenen.

Reacties

This shelf life is based on criteria set by the Food and Drug Administration FDA, which requires that 75 of transfused RBCs must be recoverable in the peripheral blood circulation 24 h after transfusion 23 clomid 25 mg testosterone I don t think that the ANA is having any affect on your lack of pregnancy at this time

rapocloma | 28-01-2023 21:46

Chewable tablet zithromax z pack

rapocloma | 02-02-2023 07:42

how long to take doxycycline for acne Several soldiers dragged out three boxes and opened them one by one, It was a whole box of magic scrolls, and one box contained bundles of magic wands, Mei Lan s face was calm, and she began to undress one by one, night sweats blood pressure medicine showing her seductive body little by little

rapocloma | 07-02-2023 06:21

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder