Profetie in de Bijbel

Profetie

Engelen kunnen vals evangelie brengen

Galaten 1:6-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-05-2014 | gewijzigd: 30-05-2014 | 3 reacties
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Galaten
Trefwoorden: engel, Paulus, geloof, islam

Samenvatting

Paulus waarschuwt de Galaten niemand te geloven die een vals evangelie brengt, zelfs niet een engel uit de hemel.

Bijbeltekst

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Uitleg

Paulus drukt de Galaten op het hart vast te houden aan het evangelie van Jezus Christus. Hij waarschuwt ze een ander 'evangelie' niet te geloven. Zelfs niet als het gebracht wordt door een engel uit de hemel. Paulus impliceert hiermee dus dat het mogelijk is dat er zo'n engel komt. Interessant is dat de islam beweert dat Mohammed openbaringen kreeg van een engel. De leer die deze engel gaf, gaat lijnrecht in tegen het christelijke geloof. Ook al kwam die boodschap mogelijk van een engel, we moeten hem niet vertrouwen.

Vervuld: misschien

Mogelijk is de islam - die lijnrecht tegen het christelijke geloof ingaat - gebracht door een engel.

Reacties

Wade and Matt were both trainers working How To Prevent Diabetes what is the best blood sugar monitor with pro athletes and other high performers cialis on sale in usa

rapocloma | 25-01-2023 16:39

Finn RS, Martin M, Rugo HS, Jones S, Im SA, Gelmon K buying cialis online usa

rapocloma | 30-01-2023 19:12

US FDA Breast Implant Postapproval Studies Long term Outcomes in 99, 993 Patients tamoxifen side effect maraviroc increases levels of methadone by QTc interval

rapocloma | 03-02-2023 11:29

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder