Profetie in de Bijbel

Profetie

Engelen kunnen vals evangelie brengen

Galaten 1:6-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-05-2014 | gewijzigd: 30-05-2014
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Galaten
Trefwoorden: engel, Paulus, geloof, islam

Samenvatting

Paulus waarschuwt de Galaten niemand te geloven die een vals evangelie brengt, zelfs niet een engel uit de hemel.

Bijbeltekst

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Uitleg

Paulus drukt de Galaten op het hart vast te houden aan het evangelie van Jezus Christus. Hij waarschuwt ze een ander 'evangelie' niet te geloven. Zelfs niet als het gebracht wordt door een engel uit de hemel. Paulus impliceert hiermee dus dat het mogelijk is dat er zo'n engel komt. Interessant is dat de islam beweert dat Mohammed openbaringen kreeg van een engel. De leer die deze engel gaf, gaat lijnrecht in tegen het christelijke geloof. Ook al kwam die boodschap mogelijk van een engel, we moeten hem niet vertrouwen.

Vervuld: misschien

Mogelijk is de islam - die lijnrecht tegen het christelijke geloof ingaat - gebracht door een engel.