Profetie in de Bijbel

Profeet

Paulus

Leefde: van ongeveer 3 tot 64 of 67.

Hij werd geboren als Saulus van Tarsus maar werd later Paulus genoemd. Paulus was een "zoon van een Farizeeër". Hij bezat het Romeinse staatsburgerschap. Hij heeft christenen vervolgd, kwam tot bekering en werd een van de belangrijkste verspreiders van het evangelie.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Handelingen1 Jezus zal de wereld oordelen (Hand. 17:30-31)
Romeinen1 Verharding over Israël totdat volheid van heidenen is binnengegaan (Rom. 11:25-26)
1 Korintiërs4 De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen (1 Kor. 6:1-3)
Jezus gaat regeren en zal uiteindelijk de dood verslaan (1 Kor. 15:20-26)
De doden die worden opgewekt krijgen een geestelijk lichaam (1 Kor. 15:35-49)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Galaten2 Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
Engelen kunnen vals evangelie brengen (Gal. 1:6-9)
Filippenzen1 Christenen krijgen net zo'n lichaam als dat van Jezus (Fil. 3:20-21)
1 Tessalonicenzen3 Jezus verlost christenen van de komende toorn (1 Tess. 1:9-10)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
Dag van de Heere komt als dief in de nacht (1 Tess. 5:1-11)
2 Tessalonicenzen2 Verdrukkers van christenen worden gestraft (2 Tess. 1:3-12)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
1 Timoteüs1 Christenen zullen afvallig worden (1 Tim. 4:1-5)

Terug