Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal in Nazareth wonen

Jesaja 11:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-06-2014 | gewijzigd: 23-06-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Nazareth, loot

Samenvatting

Mattheus schrijft dat Jezus ging wonen in Nazareth, zoals de profeten dat hebben geschreven. Vreemd is dat geen enkele profeet de plaatsnaam Nazareth noemt.

Bijbeltekst

1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

Uitleg

In Mattheus 2:23 lezen we dat Jezus ging wonen in de stad Nazereth, en dat daarmee vervuld werd wat de profeten zeiden: hij zou Nazarener genoemd worden. In de Herziene Statenvertaling vinden we onder andere een verwijzing naar dit vers, Jes 11:1, maar daarin is nergens sprake van 'Nazarener'. Bestuderen we de Hebreeuwse grondtekst, dan ontdekken we iets bijzonders. Het Hebreeuwse woord voor 'loot' is netzer (נֵצֶר). Dat lijkt veel op het woord Nazarener, zeker als je de originele tekst leest waarin de klinkers zijn weggelaten. Kennelijk heeft Mattheüs deze letters gezien als verwijzing naar de woonplaats van de messias.

Vervuld: ja

Jezus woonde in Nazareth.

Opmerkingen

Dit eerste vers van Jesaja 11 vormt een mooi contrast met het slot van hoofdstuk 10. Waar in hoofdstuk 10 de antichrist vergeleken wordt met de machtige ceder van de Libanon, wordt christus gezien als een loot uit de afgehouwen stronk van Isaï (de vader van David). Jezus stamt inderdaad af van David, maar toen hij geboren werd, was er niets meer over van de luister van het koningshuis van David.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert wat het werkgebied van de Messias wordt (Jes. 8:23)