Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert wat het werkgebied van de Messias wordt

Jesaja 8:23 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-07-2014 | gewijzigd: 24-07-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Zebulon, Naftali, Galilea, Jezus

Samenvatting

Jesaja beschrijft het werkgebied van Jezus.

Bijbeltekst

23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is.

Zoals Hij in vroeger tijd
minachting heeft gebracht
over het land van Zebulon
en over het land van Naftali,
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen
aan de Weg van de zee,
de overkant van de Jordaan,
het
Galilea waar de heidenvolken wonen.

1 Het
volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.

Uitleg

Soms is de hoofdstukindeling (die lang na het gereed komen van de Bijbel door mensen is gemaakt) wat onhandig. Hier bijvoorbeeld. Het eerste vers van Jesaja 9 hoort wel degelijk bij het laatste vers van hoofdstuk 8. Deze verzen zijn een profetie over Zebulon, het land van Naftali en "het Galilea waar de heidenvolken wonen".

- Zebulon is de streek waar Nazaret in ligt (waar Jozef en Maria met Jezus gingen wonen).
- Galilea ligt ten noorden van Zebulon.
- Naftali ligt ten oosten van Naftali.

Jesaja schrijft dat Hij (God) vroeger minachting over dit gebied heeft gebracht, maar dat over het volk dat hier in duisternis wandelt ooit een groot licht zal schijnen. De minachting duidt waarschijnlijk op de invasie van Syrië en Assyrië (2 Kon. 15:29). Deze gebieden zouden als eerste door de Assyriërs veroverd worden (dat gebeurde in 732 v.Chr.).

Mattheüs (Mat. 4:12-16) herkent in deze tekst een profetie over Jezus. Hij woonde eerst (met zijn ouders) in Nazaret, daarna in Kapernaüm en Zijn 'werkgebied' was voornamelijk het door Jesaja beschreven gebied. Ook het feit dat Jezus langs het Meer van Galilea te vinden zou zijn en aan de andere kant van de Jordaan zou komen lezen we in deze profetie.

Vervuld: ja

Jezus heeft werkte vooral in het door Jesaja geprofeteerde gebied.

Gerelateerde profetieën

De Messias zal in Nazareth wonen (Jes. 11:1)