Profetie in de Bijbel

Profetie

De Geest van God zal rusten op de Messias

Jesaja 11:2 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-07-2014 | gewijzigd: 09-07-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Johannes de Doper, Heilige Geest, duif

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Heilige Geest zal neerdalen op de Messias.

Bijbeltekst

2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Uitleg

De "Hem" over wie deze profetie gaat is het "twijgje dat zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en de Loot die uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen" waarover Jesaja 11:1 het heeft. Het gaat om de Messias die in Nazareth (in Galilea) zou wonen. Op deze Nazarener zou de Geest van de HEERE komen te rusten. Jesaja legt uit wat deze Geest inhoudt: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en de vreze des HEEREN.

Vervuld: ja

In de evangeliën lezen we dat Jezus van Galilea naar de Jordaan ging om door Johannes de Doper gedoopt te worden (Mat.3, Mar.1, Luk.3 ). Toen Hij uit het water naar boven kwam, daalde de Geest van God als een duif op Hem neer. Een stem uit de Hemel zei tegen Jezus: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb". De Geest leidde Jezus vervolgens naar de woestijn waar de duivel hem - vergeefs - probeerde te verzoeken.

Gerelateerde profetieën

De Messias zal in Nazareth wonen (Jes. 11:1)