Profetie in de Bijbel

Profetie

Geen oog hebben voor daden van God is gevaarlijk

Jesaja 5:11-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-07-2014 | gewijzigd: 10-07-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, ballingschap, profetie, werken van God

Samenvatting

Jesaja profeteert dat mensen oog moeten hebben voor de werken van God. Israël, dat dat niet had, werd gestraft met ballingschap.

Bijbeltekst

11 Wee hun die 's morgens vroeg opstaan
en op sterkedrank uit zijn,
daarmee doorgaan tot de schemering,
totdat de wijn hen heeft verhit.
12 Harp en luit, tamboerijn en fluit,
en wijn – dat zijn hun drinkgelagen,
maar voor de daden van de HEERE hebben zij geen oog;
het werk van Zijn handen zien zij niet.
13 Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan:
het heeft geen kennis.

Uitleg

Een waarschuwing van Jesaja aan Israël, en aan ons. We moeten oog hebben voor de daden van God. Hebben we dat niet, dan hangt ons een straf boven het hoofd. In de tijd van Jesaja was dat de ballingschap. Die was volgens dit tekstgedeelte te wijten aan gebrek aan kennis van het volk van God.

In het blad Profetisch Perspectief leidt Jan van Barneveld van deze verzen af dat kerken oog moeten hebben voor de daden die God heeft gedaan en in de Bijbel met profetieën aankondigde. Hij haalt ook Psalm 28:5 aan waarin staat:

"Want zij letten niet op de daden van de HEERE, en op het werk van Zijn handen; daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen."

Ook hier staat dat het niet letten op de daden van God tot afbraak zal leiden. Van Barneveld vraagt zich af of we hier een van de oorzaken van de val van veel kerken in de westerse wereld te pakken hebben.

Vervuld: ja

Israël is in ballingschap gegaan.

Gerelateerde profetieën

Wie geen oog voor Gods daden heeft, wordt gestraft (Ps. 28:4-5)