Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie geen oog voor Gods daden heeft, wordt gestraft

Psalm 28:4-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-07-2014 | gewijzigd: 11-07-2014
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: David, daden van God

Samenvatting

David schrijft in deze psalm dat mensen die geen oog hebben voor de daden van God afgebroken worden.

Bijbeltekst

4 Geef hun loon naar wat zij doen
en naar hun slechte daden,
geef hun naar het werk van hun handen,
vergeld hun naar wat zij verdienen.

5 Want zij letten niet
op de daden van de HEERE,
en op het werk van Zijn handen;
daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.

Uitleg

Het is verstandig oog te hebben door de daden van God, schrijft David in deze verzen van Psalm 28. Wie let op de daden van de HEERE en werk van zijn handen, wordt opgebouwd. Wie er geen oog voor heeft, wordt afgebroken. In het blad Profetisch Perspectief brengt Jan van Barneveld dit vers (en Jes. 5:11-13 waarin een soortgelijke waarschuwing staat) in verband met de toestand van de kerken in de westerse wereld. Hebben die wel genoeg oog voor wat God gedaan heeft en nog doet?

Vervuld: ja

Israël is ooit in ballingschap gegaan. Volgens Jesaja omdat het volk geen oog had voor de daden van God.

Gerelateerde profetieën

Geen oog hebben voor daden van God is gevaarlijk (Jes. 5:11-13)