Profetie in de Bijbel

Profetie

Mozes belooft dat er een Profeet zal komen

Deuteronomium 18:15-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-08-2014 | gewijzigd: 01-08-2014 | 3 reacties
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Mozes, profeten, Jezus

Samenvatting

Mozes profeteert dat er een Profeet zal komen. Hij zal het woord van God brengen. Wie niet naar Hem luistert, wordt ter verantwoording geroepen.

Bijbeltekst

15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,
16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.
17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben.
18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.
20 Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.
21 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft?
22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Uitleg

De Herziene Statenvertaling formuleert deze tekst een beetje ingewikkeld. Als we andere vertalingen te hulp roepen wordt duidelijker wat hier bedoeld wordt. God had de joden beloofd dat hij niet meer zelf met hen zou praten. De joden waren bang dat ze zouden sterven door direct contact met God. Hier lezen we wat de oplossing is: God stuurt een profeet.

Het is grappig dat hier het woord in het enkelvoud gebruikt wordt en de HSV het zelfs met een hoofdletter p schrijft. Kennelijk wordt hier gedoeld op de Messias. Vers 19 bevestigt dat vermoeden. Wie namelijk niet naar de woorden van deze Profeet luistert, zal ter verantwoording worden geroepen. Zo iemand moet opdraaien voor zijn eigen zonden, in tegenstelling tot degene die Jezus volgt en wiens zonden vergeven zijn.

Vanaf vers 20 lijkt het te gaan over profeten in algemene zin. Ze moeten Gods woord spreken en anders ter dood gebracht worden. Ook lezen we hoe we een echte profeet kunnen herkennen: zijn voorspellingen komen uit.

Vervuld: ja

De profeten en de Profeet (Jezus) zijn gekomen.

Reacties

Orwoll ES, Oviatt SK, McClung MR, Deftos LJ, Sexton G generic cialis no prescription

rapocloma | 27-01-2023 00:48

I was just thinking though nolvadex side effects pct

rapocloma | 31-01-2023 13:58

In addition, lesinurad, probenecid, and benzbromarone were compared in vitro for effects on urate transporters and the organic anion transporters OAT 1 and OAT3, changes in mitochondrial membrane potential, and human peroxisome proliferator activated receptor gamma PPAR?? activity clomid and nolvadex for pct Transmission is usually by airborne droplets, and unfortunately, you can t make rats wear masks

rapocloma | 05-02-2023 04:32

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder