Profetie in de Bijbel

Profeet

Mozes

Leefde: 13de eeuw v.Chr.

Zoon van Amram en Jochebed. Hij werd te vondeling gelegd en opgevoed aan het hof van een farao. Hij was leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Genesis3 De ark strandde op een profetische dag (Gen. 8:4)
Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)
Zoon van Rachel krijgt twee namen (Gen. 35:16-18)
Exodus3 Bloed van lam beschermt tegen de dood (Ex. 12:22-23)
Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)
Mozes moet op de rots slaan en dan komt er water uit (Ex. 17:1-7)
Leviticus3 Eerste schoof van de oogst naar de priester (Lev. 23:9-11)
Het Israëlische leger zal veel sterker zijn dan zijn tegenstanders (Lev. 26:7-8)
Het land Israël wordt een puinhoop (Lev. 26:33)
Numeri4 De benen van het lam mogen niet gebroken worden (Num. 9:12)
Mozes zou wel willen dat iedereen profeteerde (Num. 11:29)
Mozes moet tegen de rots spreken en dan komt er water uit (Num. 20:2-13)
Slang op een stok verwijst naar kruis (Num. 21:4-9)
Deuteronomium10 In een tijd van benauwdheid keren joden terug tot God (Deut. 4:30-31)
Mozes belooft dat er een Profeet zal komen (Deut. 18:15-22)
Wie aan een paal hangt is vervloekt (Deut. 21:22-23)
Joden moesten uitwerpselen buiten de legerplaats begraven (Deut. 23:13)
Joden zullen een scheldwoord worden (Deut. 28:37)
Verwoesting van Israël door de Romeinen voorspeld (Deut. 28:49-57)
De joden zullen verstrooid worden onder de volken (Deut. 28:64-66)
Joden als slaven naar Egypte gevoerd (Deut. 28:68)
Israël wordt een onvruchtbaar land (Deut. 29:22-24)
De joden zullen jaloers worden door wat geen volk is (Deut. 32:21)

Terug