Profetie in de Bijbel

Profetie

Niet iedereen die Jezus Heere noemt komt koninkrijk in

Mattheüs 7:21-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-08-2014 | gewijzigd: 13-08-2014 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: profeten, koninkrijk der hemelen, Jezus

Samenvatting

Een waarschuwing van Jezus: niet iedereen die hem Heere Heere noemt, of zelfs wonderen doet in Zijn naam, komt het koninkrijk der hemelen in.

Bijbeltekst

21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Uitleg

Een waarschuwende tekst uit de Bergrede van Jezus. Na het gedeelte waarin Jezus waarschuwt voor valse profeten lezen we dat zelfs mensen die Jezus Heere noemen of wonderen gedaan hebben in Zijn naam het koninkrijk der hemelen niet in mogen.
We leren hier een paar dingen uit:
- Kennelijk is voor je redding onvoldoende om Jezus Heere te noemen. Het is niet voldoende om Jezus slechts te zien als een wijze leraar of een van de profeten.
- Kennelijk is het mogelijk wonderen te doen in Jezus' naam, zonder dat je zelf gered bent. Je kunt de naam van Jezus misbruiken om wonderen te doen om daar zelf roem voor te krijgen. Het is ook mogelijk dat wonderen plaatsvinden door duistere krachten.
- Alleen wie de wil van God doet, wordt toegelaten tot het koninkrijk. Om te weten wat God van je wilt, moet je een echte relatie met Jezus hebben. Als je zo'n relatie hebt, zal de vrucht van de Geest vanzelf volgen: je gaat de wil van God doen.

Vervuld: nee

Het oordeel moet nog komen.

Reacties

calcium citrate decreases effects of felodipine by pharmacodynamic antagonism ivermectin stromectol scabies

rapocloma | 28-01-2023 08:10

The final stage, called telogen, is the resting phase when your hair sheds clomid 100 mg

rapocloma | 01-02-2023 19:18

He is safe, and those who oppose him have no good end, With him, we different stages of hypertension what food helps lower blood pressure don t have to worry about many things overnight cialis delivery

rapocloma | 06-02-2023 14:27

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder