Profetie in de Bijbel

Profetie

De HEERE komt naar Israël, heidenen stromen toe

Jesaja 60:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-08-2014 | gewijzigd: 26-08-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: wederkomst, Israël, licht, Jezus

Samenvatting

Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij Israël verlichten en zullen heidenvolken naar Israël komen.

Bijbeltekst

1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de HEERE opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad.

Uitleg

In het voorgaande hoofdstuk lazen we dat de HEERE naar de aarde komt om het kwaad te straffen en vervolgens naar Jeruzalem gaat. In de eerste verzen van hoofdstuk 60 wordt de geschiedenis in andere woorden samengevat. We lezen dat duisternis de aarde zal overdekken, maar het licht zal opgaan over "u". Met die u wordt Israël bedoeld (dat was het publiek waarop Jesaja zich richtte). Vervolgens zullen heidenen naar Israël komen. Het zal het begin zijn van het duizendjarig rijk dat onder leiding van Jezus zal staan.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet naar Israël gekomen om zijn duizendjarig rijk te stichten.

Gerelateerde profetieën

God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
De Knecht van de HEERE komt voor Israël (Jes. 49:5-7)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)