Profetie in de Bijbel

Profetie

De messias rijdt Jeruzalem binnen op een ezel

Zacharia 9:9 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-10-2012 | gewijzigd: 13-01-2015
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Jezus, Zacharia, ezel, veulen, ezelin, Johannes

Samenvatting

Zacharia profeteert dat de messias Jeruzalem zal binnenrijden op een ezel.

Bijbeltekst

9 Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Uitleg

Zacharia profeteert hoe de messias zijn intocht zal maken in Jeruzalem. Hij rijdt op het jong van een ezelin.

Vervuld: ja

In Johannes 12 en Mattheus 21 wordt de intocht beschreven. Beide evangelisten melden dat Jezus op het veulen van een ezelin de stad is binnengereden. Johannes meldt ook dat dat overeenkomt met de profetie.