Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden moesten uitwerpselen buiten de legerplaats begraven

Deuteronomium 23:13 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-09-2014 | gewijzigd: 11-09-2014
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: uitwerpselen, Jezus, Golgotha

Samenvatting

De joden moesten tijdens hun reis door de woestijn hun behoefte doen op een profetische plaats: buiten het kamp.

Bijbeltekst

13 U moet bij uw uitrusting ook een schepje hebben, en het moet zó zijn dat u daarmee een gat graaft wanneer u buiten het kamp gaat zitten. Daarna moet u zich omkeren en uw uitwerpselen bedekken.

Uitleg

In dit hoofdstuk van Deuteronomium staan allerlei regels voor het volk Israël dat op dat moment door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Een van de hygiëneregels heeft een profetische lading. Wie moest poepen, moest dat doen buiten het kamp. Het is dezelfde plek waar het zondoffer verbrand moest worden (Lev. 9:8-11). Later zou ook Jezus net buiten de stad worden gekruisigd (Hebr.13:13).

Vervuld: ja

Op dezelfde plaats waar de joden hun uitwerpselen begroeven, werd Jezus gekruisigd. Bij dat kruis mogen wij onze zonden dumpen.

Opmerkingen

Dit is een typisch voorbeeld van de joodse profetie. Een bepaalde handeling of gebeurtenis, keert later op ongeveer dezelfde manier terug. We zien een patroon ontstaan.

Interessant is de vraag: waar is Jezus precies gekruisigd? We weten dat die plaats Golgotha heette, maar waar is dat precies? De weblog Goedbericht.nl denkt dat het op de Olijfberg is. Dat is een plek waar de Romeinse hoofdman zowel de kruisiging als het scheuren van het gordijn van de tempel kon zien. Op de weblog staan meer argumenten voor deze plek.