Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus' komst veroorzaakt verdeeldheid in families

Mattheüs 10:34-39 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-10-2014 | gewijzigd: 14-10-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, vervolging

Samenvatting

Jezus zegt dat zijn komst verdeeldheid zal veroorzaken in families.

Bijbeltekst

34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Uitleg

De uitspraken van Jezus die Mattheüs hier heeft opgeschreven kunnen makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Wie oppervlakkig leest kan uit de woorden "ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" de conclusie trekken dat Jezus een revolutionair was die met geweld de wereld wilde veranderen. Dat klopt niet met de boodschap die Jezus op andere plaatsen brengt en die de discipelen later zouden uitdragen.

Je moet dit tekstgedeelte in de context lezen. In dit hoofdstuk bereidt Jezus Zijn leerlingen voor op hun taak: het verspreiden van het evangelie. Hij vertelt ze wat de gevolgen van dat werk kunnen zijn. Een daarvan is verdeeldheid. En daar gaan deze Bijbelverzen over. Iemand die christen wordt kan problemen krijgen in zijn relatie met familieleden. Soms wordt zo iemand voor de keuze geplaatst: de familie of Jezus. Soms zullen familieleden hem naar het leven staan. Jezus raadt deze christenen aan voor Hem te kiezen: "Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden".

Vervuld: ja

In verschillende culturen worden mensen die christen worden uitgestoten door de familie of zijn zelfs hun leven niet zeker.
Serve India schrijft dat in de Indiase deelstaten Orissa en Karnataka Hindoestaten die zich bekeren tot het christendom door familieleden bedreigd worden.
Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat christenen met een moslimachtergrond in Oman heftige vervolging door hun eigen familie ervaren.
Open Doors bericht over Kazachstan waar christenen op het platteland door familieleden onderdrukt worden.