Profetie in de Bijbel

Profetie

Ezechiël en Mozes: eeuwenlange straf voor de joden

Ezechiël 4:4-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-10-2014 | gewijzigd: 01-05-2018
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, 1948, straf

Samenvatting

Ezechiël beeldt uit dat de joden honderden jaren gestraft zouden worden. Die straf is blijkbaar geëindigd in 1948.

Bijbeltekst

4 En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen.
5 En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult.
6 Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op.

Uitleg

In de jaren dat de joden in ballingschap doorbrachten in Babel krijgt Ezechiël een bijzondere opdracht. Hij moet uitbeelden hoe lang de joden door God gestraft zouden worden. Hij moet 390 dagen op zijn linker zij liggen (straf voor Israël) en 40 op zijn rechter zij (straf voor Juda). Elke dag komt overeen met één jaar straf. In totaal zouden de joden dus 430 jaar gestraft worden. Er zijn goede redenen aan te nemen dat de joden langer gestraft zijn dan 430 jaar. Ik verwoord hier de gegevens die Bijbelleraar Grant Jeffrey aandraagt. Hij wijst op passages in Leviticus 26 waarin Mozes het volk vertelt dat het zeven keer zo hard gestraft wordt als het zich niet bekeert:

Lev. 26:18
18 Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen.

Lev.26:21
21 Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan.

Lev.26:23-24
23 En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen Mij blijft ingaan,
24dan zal Ik Zelf ook tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer harder slaan.


Lev.26:27-28
27 Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan,
28dan zal Ik met grimmigheid tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer erger straffen.


Volgens de Bijbel is, na 70 jaar ballingschap, slechts een klein groepje joden teruggegaan naar Israël. Het overgrote deel was in Babylon blijven wonen. Voor het niet terugkeren naar Israël zouden de joden zeven keer zo zwaar gestraft worden, zegt Jeffrey.

Jeffrey gaat ervan uit dat de ballingschap eindigde in het voorjaar van 536 v.Chr., hij gaat uit van de 1ste dag van de maand Nisan. Op dat moment zat 70 jaar van straf erop. Blijft over: 430-70=360 jaar.

Omdat de joden niet terug wilden, werd het aantal jaren met 7 vermenigvuldigd: 360x7=2520.

Jaren in profetieën duren altijd 360 dagen. Het gaat dus om (2520x360=)907.200 dagen. Dit komt overeen met 907.200/365,25=2483,8 kalenderjaren.

De straf zit er dus op 2483,8 jaar na het voorjaar van 536 v.Chr. Ermee rekening houdend dat het jaar 0 niet bestaan heeft, komt Jeffrey uit op het voorjaar van 1948. De staat Israël werd uitgeroepen op 14 mei 1948.

Op de site http://www.msevans.com/epilepsy/daysbetweendates.htm kun je het aantal dagen berekenen tussen twee data. Wanneer we als begindatum 1-4-536 v.Chr. nemen en als einddatum 14-5-1948 komen we uit op 906.946 dagen, dus niet precies 907.200. Daarvoor moeten we als begindatum 21-7-537 v.Chr. kiezen. Ergens moet dus een foutje zitten in de berekening of de aannames van Jeffrey (of het rekenprogramma van de site).

Vervuld: ja

Los van de vraag of de berekening van Jeffrey klopt, moeten we concluderen dat de profetie van Ezechiël, gecombineerd met die van Mozes, is uitgekomen. De 70 + 360x7 jaren van straf voor Israël zitten erop. De joden hebben weer hun eigen land en niemand kan ze eruit verdrijven.

Opmerkingen

De berekening van Jeffrey staat hier. Klopt de berekening volgens u of ziet Jeffrey iets over het hoofd? Laat een reactie achter onder dit artikel.