Profetie in de Bijbel

Profetie

Het IsraŽlische leger zal veel sterker zijn dan zijn tegenstanders

Leviticus 26:7-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-10-2014 | gewijzigd: 24-10-2014
Profeet: Mozes | Geadresseerde: IsraŽl
Trefwoorden: IsraŽl, Mozes, leger

Samenvatting

Als de inwoners van IsraŽl gehoorzaam zijn aan Gods woord, zal het leger veel sterker zijn dan zijn tegenstanders.

Bijbeltekst

7 U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vůůr u neervallen.
8 Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vůůr u neervallen.

Uitleg

In dit hoofdstuk worden enkele voordelen genoemd die IsraŽl mag verwachten als het land zich aan de geboden van God houdt. De verzen 7 en 8 beschrijven dat IsraŽl dan militair veel machtiger zal zijn dan je zou verwachten. Vijf joden zullen honderd tegenstanders achtervolgen en honderd zullen er tienduizenden achtervolgen. En die vijanden zullen om het leven gebracht worden.

Vervuld: ja

IsraŽl is bij oorlogen altijd sterker gebleken dan zijn tegenstanders. Enkele voorbeelden:

1. Uren nadat IsraŽl de onafhankelijkheid had uitgeroepen in 1948, vielen Egypte, SyriŽ, JordaniŽ, Irak en Libanon het land aan. Die landen hadden toen samen ongeveer 20 miljoen inwoners. In IsraŽl woonden minder dan ťťn miljoen joden. Ondanks dat won IsraŽl de strijd en werd het grondgebied van het land met vijftig procent uitgebreid.

2. In 1967 viel IsraŽl omringende landen aan en breidde het zijn grondgebied verder uit. Voor het eerst in ongeveer 2000 jaar was Jeruzalem weer in handen van de joden. De oorlog duurde maar zes dagen.

3. In oktober 1973 werd IsraŽl aangevallen door Egypte en SyriŽ. Enkele andere landen voegden zich daar later bij. De joden slaagden erin de aanvallers terug te dringen en gebieden buiten de eigen landsgrenzen te bezetten.

4. Tijdens de oorlogen tussen Hamas (in de Gazastrook) en IsraŽl zijn veel meer Palestijnen om het leven gekomen dan IsraŽli's. De raketten die Hamas afvuurde, maakten nauwelijks slachtoffers. Veel raketten werden door het IsraŽlische leger uit de lucht geschoten of vielen neer in onbewoond gebied.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder