Profetie in de Bijbel

Profetie

Doven zullen horen en blinden zullen zien

Jesaja 29:18 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2014 | gewijzigd: 07-11-2014 | 1 reactie
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël, Johannes de Doper
Trefwoorden: Johannes de Doper, doven, blinden

Samenvatting

Jesaja profeteert dat er een tijd komt dat doven zullen horen en blinden zullen zien.

Bijbeltekst

18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.

Uitleg

In Mattheüs 11 lezen we dat Johannes de Doper in de gevangenis zit en twijfelt of Jezus de Messias is. Jezus reageert met de woorden "blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;". Jezus verwees hiermee onder andere naar Jesaja 29:18.

Vervuld: ja

Jezus heeft er letterlijk voor gezorgd dat doven weer konden horen en blinden weer konden zien.

Gerelateerde profetien

Blinden zullen zien en doven zullen horen (Jes. 35:5)

Reactie

buy cialis online canadian pharmacy PubMed 14750532

Optorroli | 07-03-2023 20:11

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder