Profetie in de Bijbel

Profetie

Blinden zullen zien en doven zullen horen

Jesaja 35:5 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2014 | gewijzigd: 07-11-2014 | 4 reacties
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: blinden, doven, Jezus, duizendjarig rijk

Samenvatting

Als de Messias komt, zullen de blinden zien en de doven horen, profeteert Jesaja.

Bijbeltekst

5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend.

Uitleg

Jesaja profeteert in dit hoofdstuk (en het hoofdstuk ervoor) wat er zal gebeuren na de terugkeer van Jezus, bij het begin van het duizendjarig rijk. Van de reeks gebeurtenissen waarover geprofeteerd wordt, is deze van Jesaja 35:5 al eerder in vervulling gegaan: bij Zijn eerste komst gaf Jezus het gezicht terug aan de blinden en het gehoor aan de doven. Jezus bewees Johannes de Doper dat Hij de Messias was door hem op Zijn wonderen te wijzen (er hem daarbij waarschijnlijk deze verzen van Jesaja in herinnering te roepen) (Mat.11:5).

Vervuld: ja

Deze profetie is al uitgekomen, maar zal nog eens vervuld worden bij Jezus' tweede komst.

Gerelateerde profetien

Doven zullen horen en blinden zullen zien (Jes. 29:18)

Reacties

Her oncological history began in 1994 when she was treated for breast cancer at our university hospital azithromycin zithromax price

rapocloma | 28-01-2023 14:53

accutane effects A large number of previous studies have investigated the prognostic impact of cyclin D1 expression or gene amplification in primary breast cancer 5, 7, 10 14, 16 49

rapocloma | 02-02-2023 01:16

2018 May 17; 10 2 115 121 how does azithromycin work

rapocloma | 06-02-2023 23:16

6 The lacking effect on hemodynamic and clinical measures of CHF, including ANP and BNP, LV function and diameter, and NYHA functional class suggests that UA lowering alone does not have a role in the regulation of these pathophysiologic factors generic name for cialis

Optorroli | 28-02-2023 22:45

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder