Profetie in de Bijbel

Profetie

Blinden zullen zien en doven zullen horen

Jesaja 35:5 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2014 | gewijzigd: 07-11-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: blinden, doven, Jezus, duizendjarig rijk

Samenvatting

Als de Messias komt, zullen de blinden zien en de doven horen, profeteert Jesaja.

Bijbeltekst

5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend.

Uitleg

Jesaja profeteert in dit hoofdstuk (en het hoofdstuk ervoor) wat er zal gebeuren na de terugkeer van Jezus, bij het begin van het duizendjarig rijk. Van de reeks gebeurtenissen waarover geprofeteerd wordt, is deze van Jesaja 35:5 al eerder in vervulling gegaan: bij Zijn eerste komst gaf Jezus het gezicht terug aan de blinden en het gehoor aan de doven. Jezus bewees Johannes de Doper dat Hij de Messias was door hem op Zijn wonderen te wijzen (er hem daarbij waarschijnlijk deze verzen van Jesaja in herinnering te roepen) (Mat.11:5).

Vervuld: ja

Deze profetie is al uitgekomen, maar zal nog eens vervuld worden bij Jezus' tweede komst.

Gerelateerde profetieën

Doven zullen horen en blinden zullen zien (Jes. 29:18)