Profetie in de Bijbel

Profetie

Abram wordt een groot en gezegend nageslacht beloofd

Genesis 12:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-11-2014 | gewijzigd: 07-12-2014
Profeet: God | Geadresseerde: Abram
Trefwoorden: Abram, Abraham, vloek, zegen, Israël

Samenvatting

God belooft Abram een groot en gezegend nageslacht en waarschuwt wie hem vervloekt.

Bijbeltekst

1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Uitleg

In deze verzen wordt Abram door God geroepen. Hij moet uit zijn plaats en familie vertrekken naar een nog onbekend land. God belooft hem een aantal dingen:
1 - God zal het land aanwijzen waar hij heen moet.
2 - God zal Abram tot een groot volk maken.
3 - Wie Abram zegent zal door God gezegend worden.
4 - Wie Abram vervloekt zal door God vervloekt worden.
5 - In Abram zullen alle geslachten van de aardboden gezegend worden.

Vervuld: ja

Deze profetie wordt in Genesis nog vier keer herhaald (Gen. 18:18, Gen. 22:18, 26:3-4, 28:14) en daaruit wordt duidelijk dat hij betrekking heeft op het volk Israël.
Op alle zes punten is deze profetie vervuld:
1 - God heeft Abram getoond waar hij naar toe moest (Gen. 12:5-7).
2 - Abram is stamvader van heel veel mensen geworden: niet alleen de joden maar ook veel andere volken.
3 - Wie Abram zegent zal door God gezegend worden.
* In 1948 was bijna iedereen in de Amerikaanse regering tegen de erkenning van de staat Israël. Uitzondering was president Truman. Tegen het advies van velen zette hij de erkenning door. Bij de volgende verkiezingen boekte hij een overwinning die geen enkele opiniepeiler had verwacht. De Chicago Daily Tribune had de krant al gedrukt met de kop "DEWEY DEFEATS TRUMAN" toen bleek dat Truman de verkiezingen had gewonnen.
* Onder joden blijken vaak knappe koppen te zitten, die een land veel kunnen opleveren. Gastvrijheid voor joden is daarmee in het voordeel van een land.
4 - Wie Abram vervloekt zal door God vervloekt worden. Hiervan zijn veel voorbeelden te noemen.
* Hitlers Derde Rijk probeerde de joden uit te roeien. Het rijk werd verslagen en Duitsland verdeeld. Pas nadat de laatste grote nazi's waren overleden werden Duitsland herenigd.
* Saddam Hoessein viel Israël met raketten aan. Jaren later stortte het regime van Hoessein ineen.
* Toen een Israëlische delegatie in Washington was om met president Clinton te spreken, werd ze niet via de hoofdingang, maar de zijingang binnengelaten. Dezelfde dag kwam de affaire-Lewinski aan het licht, die Clinton in diskrediet zou brengen.
5 - De wereld heeft veel te danken aan de nakomelingen van Abram. Ze schreven de Bijbel, uit hen kwam de Messias voort, veel uitvindingen staan op naam van joden.