Profetie in de Bijbel

Profeet

God

Schepper van het heelal.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Genesis16 God vervloekt de slang (Gen. 3:15)
God slacht een dier en kleedt de mensen (Gen. 3:21)
Plan van God in geslachtsregister Genesis 5 (Gen. 5)
Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
De dagen van de mens zullen 120 jaar zijn (Gen. 6:3)
De aarde zal nooit meer door water verwoest worden (Gen. 9:8-17)
Abram wordt een groot en gezegend nageslacht beloofd (Gen. 12:1-3)
Landbelofte aan Abram (Gen. 12:1-7)
God belooft Abram een groot nageslacht (Gen. 15:1-6)
God belooft Abram het land KanaƤn (Gen. 15:7-21)
Slavernij in Egypte voorspeld (Gen. 15:13-14)
God sluit een verbond met Abram en zijn nageslacht (Gen. 17:1-14)
De Messias zal afstammen van Izak (Gen. 17:15-22)
Landbelofte aan Izak (Gen. 26:1-6)
Landbelofte aan Jakob (Gen. 28:10-14)
Opnieuw landbelofte aan Jakob en zegening (Gen. 35:9-13)
Leviticus1 Vrouw die is bevallen is zeven dagen onrein (Lev. 12:1-3)
Deuteronomium3 God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)
De joden zullen God verlaten en zwaar gestraft worden (Deut. 31:14-18)
God laat Mozes het beloofde land zien (Deut. 34:1-4)
Job1 God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)

Terug