Profetie in de Bijbel

Profetie

De dagen van de mens zullen 120 jaar zijn

Genesis 6:3 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-12-2014 | gewijzigd: 30-12-2014
Profeet: God | Geadresseerde: de mensen
Trefwoorden: 120 jaar, oordeel, wederkomst, jubeljaren

Samenvatting

God bepaalt dat de dagen van de mensen 120 jaar zullen zijn.

Bijbeltekst

3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Uitleg

In het begin van hoofdstuk 6 van Genesis lezen we wat aan de zondvloed vooraf ging. 'Gods zonen' komen naar de aarde en verwekken nageslacht bij de dochters van de mensen. Wie bedoeld worden met 'Gods zonen' is nu even niet relevant. We beperken ons tot de woorden die God over de mens uitspreekt in vers 3. De Herziene Statenvertaling heeft ze vertaald met "zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn". Meestal wordt hieruit opgemaakt dat de mens vanaf dat moment maximaal 120 jaar oud kan worden. Probleem is dat verschillende personen uit de Bijbel (veel) ouder dan 120 jaar zijn geworden - zelfs na de vloed van Noach. Arfachsad werd bijvoorbeeld 438, Selah 433 en Heber zelfs 464 jaar. Het boek WAKE UP! schrijft dat we de Hebreeuwse grondtekst ook anders kunnen vertalen: God zegt dat Hij de mensheid niet zal oordelen voordat 120 divisies - of verdelingen van tijd - voorbijgegaan zijn. Volgens het boek worden met divisies jubeljaren bedoeld. Elk 49ste jaar is een jubeljaar. De mensheid zal dus veroordeeld worden nadat 120 x 49 = 5880 jaren voorbij gegaan zijn.

Vervuld: nee

Volgens WAKE UP! zijn we bijna aan het einde van de 121ste cyclus. De mensheid is nog niet geoordeeld door God, maar dat oordeel kan dus snel komen.

Opmerkingen

WAKE UP! haalt de theorie over de 120 jubeljaren uit het boek "120 Jubilees" van Wayne Atchison.