Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen jaloers worden door wat geen volk is

Deuteronomium 32:21 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-01-2015 | gewijzigd: 03-01-2015
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: kerk, Mozes

Samenvatting

God zal boos worden op de joden en ze jaloers maken door een dwaas volk dat geen volk is.

Bijbeltekst

21 Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is;
zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden.
Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is,
door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.

Uitleg

Deuteronomium 32 is een profetisch lied van Mozes. Hij vertelt erin wat God voor het volk deed en doet, maar teleurgesteld raakt door hoe het reageert. God wordt boos op de joden omdat ze afgoden dienen en in dit vers lezen we dat Hij ze jaloers zal maken "door wat geen volk is". Hij noemt deze groep mensen "een dwaas volk". Waarschijnlijk doelt Mozes hier op de kerk. Misschien moeten we hier onder "jaloers maken" de eeuwenlange strijd zien die er tussen de kerk en de joden is geweest. De typering van de kerk als "een dwaas volk" is interessant. Als we de kerkgeschiedenis bekijken moeten we constateren dat er veel mis was in de kerk.

Vervuld: ja

Vele eeuwen na de tijd van Mozes zou de kerk ontstaan. Er zouden veel conflicten zijn tussen kerk en joden. De typering "een dwaas volk" voor de kerk is - helaas - waar gebleken.

Opmerkingen

Paulus haalt Deut. 32:21 aan in Romeinen 10:19: "Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken."

Gerelateerde profetieën

Heidenen zullen de God van Israël erkennen (Jer. 16:19-21)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)