Profetie in de Bijbel

Profetie

Ze lieten mij zure wijn drinken

Psalm 69:22 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-02-2015 | gewijzigd: 17-02-2015
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: David, Jezus, kruisiging, gal, zure wijn

Samenvatting

David schrijft in deze klaagzang dat hij zure wijn te drinken kreeg.

Bijbeltekst

22 Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven,
in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.

Uitleg

Psalm 69 is niet zomaar een klaaglied van David. Het lied is, op zijn minst gedeeltelijk, profetisch. We lezen over iemand die in nood verkeert, bespot wordt en pijn lijdt. Allerlei zaken die Jezus meemaakte aan het kruis. In dit vers lezen we "in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken". Ook dat verwijst naar de kruisiging.

Vervuld: ja

Verschillende apostelen schrijven dat Jezus dorst kreeg toen hij aan het kruis hing en zure wijn vermengd met gal te drinken kreeg.
Mat. 27:34: "gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken."
Matt. 27:48: "En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken."
Mark. 15:23: "En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet."
Joh. 19:28: "Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!"
Joh. 19:29: "Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond."