Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal spreken in gelijkenissen

Psalm 78:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-03-2015 | gewijzigd: 04-03-2015
Profeet: Asaf | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, gelijkenissen, Asaf

Samenvatting

Asaf schreef een lied over Iemand die in raadselen zal spreken over eeuwenoude verborgenheden.

Bijbeltekst

1 Een onderwijzing van Asaf.
Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore,
neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
2 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen
en van aloude verborgenheden doen overvloeien,
3 die wij gehoord hebben en weten
en onze vaders ons verteld hebben.

Uitleg

In deze psalm vraagt psalmdichter en profeet Asaf aandacht voor Iemand die onderwijst over aloude verborgenheden en ze brengt in de vorm van spreuken.

Waar de Herziene Statenvertaling het heeft over aloude verborgenheden, gebruikt Asaf de woorden קֶדֶם (qedem) en woord חִידָה (chiydah).
Het eerste woord kan onder meer betekenen oudheid, vroegste tijd of vroeger.
Het tweede woord kan onder meer hersenbreker, raadsel of moeilijke vraag betekenen.

Het Hebreeuwse woord voor spreuken dat Asaf gebruikt is מָשָׁל (mashal). Het kan onder andere spreekwoord, parabel of gelijkenis betekenen.

Vervuld: ja

Jezus sprak vaak in gelijkenissen. Nadat de apostel Mattheus een serie gelijkenissen van Jezus had had opgeschreven, concludeerde hij dan ook in Mat.13:34-35 dat Jezus deze profetie vervuld heeft:

"Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld."