Profetie in de Bijbel

Profeet

Asaf

Leefde: tijdens de regering van Koning David 1010 - 970 v.Chr.

Zoon van Berechja, de Leviet. Hij werd tijdens de regering van koning David aangesteld als zanger en cimbaalspeler om de Ark te begeleiden van het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. Later werd hij aangesteld als een van de drie leiders van de zangers in de tabernakel. In 2 Kronieken 29:30 wordt Asaf ook ziener (profeet) genoemd. De opschriften van Psalm 50 en Psalmen 73 tot en met 83 vermelden Asaf als componist. Volgens Wikipedia is het niet zeker of ze allemaal door Asaf zelf zijn geschreven. Mogelijk zijn sommigen van de hand van zijn nageslacht, de Asafieten.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Psalm5 God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
De Messias zal spreken in gelijkenissen (Ps. 78:1-3)
Als God Zijn gezicht laat zien, is Israël gered (Ps. 80:1-20)
De zonen van de Allerhoogste zullen vallen (Ps. 82)
Psalm 83 oorlog (Ps. 83)

Terug