Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie aan een paal hangt is vervloekt

Deuteronomium 21:22-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-04-2015 | gewijzigd: 04-04-2015
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: hout, kruis, vloek, Jezus

Samenvatting

Mozes schrijft dat wie aan een paal wordt opgehangen door God vervloekt is. Deze wet verwijst naar Jezus die door God de vloek kreeg opgelegd.

Bijbeltekst

22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,
23 dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken.

Uitleg

In deze wet die Mozes van God kreeg, wordt beschreven wat er moet gebeuren met iemand die de doodstraf heeft gekregen en aan een paal (of boom of hout) gehangen wordt. We lezen dat het lichaam nog dezelfde dag begraven moet worden. De reden is interessant: een gehangene is door God vervloekt. In Galaten 3:13 brengt Paulus dit in verband met de dood van Jezus: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt". Jezus stierf aan het kruis en de vloek die eigenlijk voor ons bedoeld was, legde God op zijn Zoon.

Vervuld: ja

Jezus hing aan het kruishout en kreeg de vloek op zich die wij verdiend hadden door onze zondige natuur.