Profetie in de Bijbel

Profetie

De aarde zal nooit meer door water verwoest worden

Genesis 9:8-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-04-2015 | gewijzigd: 22-04-2015
Profeet: God | Geadresseerde: Noach
Trefwoorden: zondvloed, Noach, water, verwoesting, oordeel, dieren

Samenvatting

God sluit een verbond met alle mensen en dieren en belooft dat de aarde nooit meer door water verwoest wordt. Als teken geeft hij de regenboog.

Bijbeltekst

8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem:
9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u,
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.
11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.
14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.
16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Uitleg

Nadat de acht mensen en de dieren de ark verlaten hebben, sluit God een verbond met de mensen en dieren. God belooft dat nooit meer alle levende wezens zullen worden uitgeroeid door een vloed. Het teken van dit verbond is de boog in de wolken (de regenboog).

Vervuld: ja

Na de zondvloed is de aarde niet meer door water verwoest.

Opmerkingen

Dit verbond impliceert dat de vloed waar Genesis over schrijft niet zomaar een lokale overstroming was, want die zijn er na Genesis nog vaak geweest. Een allesvernietigende vloed, is sindsdien echter uitgebleven (precies zoals God beloofde).