Profetie in de Bijbel

Profetie

De duivel wordt definitief verslagen

Openbaring 20:7-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-05-2015 | gewijzigd: 04-05-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes
Trefwoorden: duivel, satan, Gog, Magog, Johannes

Samenvatting

De duivel wordt definitief verslagen en in de poel van vuur en zwavel gegooid. Daar zal hij eeuwig gepijnigd worden.

Bijbeltekst

7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Uitleg

Johannes beschrijft wat het lot van de duivel is. Nadat hij duizend jaar gebonden heeft gezeten (Opb.20:1-3), wordt hij losgelaten. Hij misleidt de volken en die trekken op richting Jeruzalem ("de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad"). De stad wordt omsingeld. Met vuur uit de hemel zal God de legers vernietigen. De duivel wordt vervolgens voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel gegooid. Het beest en de valse profeet zijn daar al. Die zijn daarin gegooid voordat het duizendjarig rijk begon (Opb. 19:20).

Vervuld: nee

De duivel is nog niet vastgebonden en weer losgelaten. Ook is hij nog niet in de poel van vuur en zwavel gegooid. Ook hebben de legers nog niet Jeruzalem omsingeld en zijn ze vernietigd door vuur uit de hemel.

Opmerkingen

Ook in Ezechiël wordt gesproken over God en Magog die een belangrijke rol spelen bij een aanval op Jeruzalem (Ezechiël 38 en 39). Mogelijk gaat het om dezelfde slag die in het kort in Openbaring wordt beschreven.