Profetie in de Bijbel

Profetie

Damascus zal door vuur verwoest worden

Jeremia 49:23-27 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-11-2012
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Jeremia, Damascus, verwoesting, paniek, vuur

Samenvatting

Jeremia profeteert de ondergang van Damascus. Op een dag zullen alle strijdbare mannen gedood worden.

Bijbeltekst

23 Over Damascus.

Hamath en Arpad staan beschaamd.
Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord,
smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid,
men kan niet tot rust komen.
24 Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten,
siddering heeft het aangegrepen,
benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende vrouw.
25 Hoe is de stad van de roem verlaten,
de stad van mijn vreugde!

26 Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.

27 Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus;
dat zal de paleizen van Benhadad verteren.

Uitleg

Jeremia profeteert dat bewoners van Damascus in paniek de stad verlaten. De militairen blijven achter en zullen op één dag omkomen door vuur. De paleizen van Benhadad (koning van Aram-Damascus) zullen door het vuur verteerd worden.

Vervuld: nee

Damascus is nog nooit verwoest. Het is volgens sommige bronnen de langst continu bewoonde stad ter wereld.

Opmerkingen

Zie ook Ezechiël 38 en 39 en Zacharia 12:2,3.

Gerelateerde profetieën

Damascus wordt totaal verwoest (Jes. 17:1)