Profetie in de Bijbel

Profetie

Damascus wordt totaal verwoest

Jesaja 17:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Jesaja, Damascus, verwoesting, ruïne, puinhoop

Samenvatting

Jesaja profeteert dat Damascus verwoest wordt. Het zal een ruïne worden.

Bijbeltekst

1 De last over Damascus.

Zie, Damascus houdt op een stad te zijn,
het zal een puinhoop worden, een ruïne.

Uitleg

Jesaja profeteert dat Damascus totaal verwoest zal worden. Het zal geen stad meer zijn. Het wordt een puinhoop, een ruïne. Mogelijk is dit het gevolg van de verwoesting die in Jeremia 49 wordt aangekondigd. Daarin staat dat de bevolking de stad uitvlucht, de militairen achterblijven maar gedood worden door vuur.

Verschillende Bijbeluitleggers betrekken ook vers 14 bij deze profetie. Daarin staat "Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer." Kennelijk gebeurt er tegen de avond iets waardoor de bevolking van Damascus opgeschrikt wordt (een waarschuwing van Israël bijvoorbeeld) en komt er in de nacht een aanval waarbij de stad verwoest wordt.

Vervuld: nee

Damascus is misschien wel de oudste continu bewoonde stad te wereld. De stad is nog nooit verwoest. Dat gaat dus nog wel een keer gebeuren.

Opmerkingen

Zie ook Jeremia 49:24-27 en Ezechiël 38 en 39.

Gerelateerde profetieën

Damascus zal door vuur verwoest worden (Jer. 49:23-27)