Profetie in de Bijbel

Profetie

Kinderstemmen zullen God loven

Psalm 8:3 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-05-2015 | gewijzigd: 16-05-2015
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Kinderen, Jezus, lofprijzing

Samenvatting

God zal geprezen worden door kinderstemmen.

Bijbeltekst

3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Uitleg

In deze psalm spreekt David zijn verwondering uit over het werk dat God verricht. Hij verbaasd zich erover dat God aan de mens denkt, ook al realiseert hij zich dat hij klein is, wanneer hij naar de maan en sterren kijkt.

Vers 3 gaat over kleine kinderen en zuigelingen. De vertalingen in verschillende Bijbels lopen wat uiteen.
De Herziene Statenvertaling schrijft: "Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden."
Jezus citeert in Mat. 21:16 de versie uit de Septuagint, waarin staat: "Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht".

Als Jezus op Palmpasen Jeruzalem is binnengegaan, roepen de kinderen in de tempel tot hem "Hosanna, de Zoon van David!". De schriftgeleerden nemen het hem zeer kwalijk en spreken Jezus erop aan. Die zegt: "Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?". Hij wijst ze erop dat Hij ooit geprezen zal worden door kinderen. Door de lofprijzing aan te nemen en deze te verbinden aan Psalm 8:3, geeft Jezus aan dat Hij God is.

Vervuld: ja

In Mat.21:16 lezen we dat deze profetie is vervuld door kinderen in de tempel.