Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen lang zonder koning zitten

Hosea 3:4-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-12-2015 | gewijzigd: 17-01-2016
Profeet: Hosea | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: diaspora, joden, koning, tempel

Samenvatting

De joden zullen lang geen koning hebben.

Bijbeltekst

4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.
5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.

Uitleg

Hosea moet zijn vrouw, die hem ontrouw is geweest, laten zien dat hij nog van haar houdt, maar mag lange tijd niet met haar slapen. In de verzen 4 en 5 legt God uit wat Hij daarmee bedoelt: de Israëlieten zullen lange tijd zonder koning zijn. Ook zal er lange tijd geen offer gebracht worden. Pas "in later tijd" zullen ze zich tot God wenden en zal er weer een koning David komen. Dan zal er ook weer geofferd worden.

Vervuld: gedeeltelijk

Na de val van Jeruzalem (in het jaar 70) leefden de joden zonder regering en zonder tempel. Pas vele dagen later (in 1948) kregen de joden weer eigen bestuurders. Waarschijnlijk doelt de profetie met David op Jezus. Het kan ook zijn dat hier geprofeteerd dat de eerste leider van Israël David zou heten. De eerste premier van Israël was in 1948 David Ben Gurion.
De offerdiensten zijn nog niet hersteld. Dit deel van de profetie wacht dus nog zeker op vervulling.