Profetie in de Bijbel

Profeet

Hosea

Leefde: van 780 v.Chr. tot 725 v.Chr.

Hij woonde in het koninkrijk Israël en maakte zeven vorsten mee, van Jerobeam II tot en met Hosea. Hij was actief als profeet vanaf ongeveer 750 v.Chr. Hij was een oudere tijdgenoot van Jesaja en een jongere tijdgenoot van Amos.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Hosea5 De joden zullen lang zonder koning zitten (Hos. 3:4-5)
God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken (Hos. 5:15)
Israël zal twee dagen verdrukt worden maar op de derde dag opstaan (Hos. 6:1-3)
Jezus geroepen uit Egypte (Hos. 11:1)
Doden zullen verlost worden uit het graf (Hos. 13:14)

Terug