Profetie in de Bijbel

Profetie

Het land Israël wordt een puinhoop

Leviticus 26:33 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-12-2015 | gewijzigd: 13-01-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, land

Samenvatting

Het land Israël wordt een verlaten gebied en de steden een puinhoop.

Bijbeltekst

33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop.

Uitleg

Mozes schrijft in dit hoofdstuk welke zegeningen de Joden te wachten staat als ze Gods geboden naleven en welke vloek er over hen komt, wanneer ze dat niet doen. Dit vers beschrijft enkele van de vloeken:
- De Joden worden verstrooid onder de heidenen.
- De Joden worden vervolgd (zwaard).
- Hun land wordt een woestenij (verlaten).
- Hun steden worden een puinhoop.

Vervuld: ja

Woestenij mag je ook vertalen als "verlaten gebied". Bijna tweeduizend jaar lang kon geen enkele natie het land Israël tot bloei brengen. In de tijd van Voltaire (1694-1778) was het land zo leeg en verlaten dat het volgens deze Franse denker onmogelijk was dat er ooit zoveel menen hadden gewoond en dat ze zo rijk waren geweest, als de Bijbel beschrijft. Volgens hem was dat het een bewijs dat de Bijbel onbetrouwbaar was, schrijft Ben Hobrink in het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel.
Wie tegenwoordig Israël bezoekt ziet dat het niet verlaten is en ziet dat de puinhopen weer zijn opgebouwd.