Profetie in de Bijbel

Profetie

Het evangelie gaat wereldwijd, over vrouw die Jezus zalfde wordt gesproken

Mattheüs 26:6-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-02-2016 | gewijzigd: 01-02-2016
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: zalving, Jezus, vrouw, evangelie

Samenvatting

Een vrouw giet kostbare zalf uit over Jezus. Jezus zegt dat overal in de wereld waar het evangelie verkondigd wordt, over haar gesproken zal worden.

Bijbeltekst

6 Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon, de melaatse,
7 kwam er een vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag.
8 Toen Zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe deze verkwisting?
9 Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven.
10 Maar Jezus, Die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan Mij verricht.
11 De armen hebt u immers altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.
12 Want toen zij deze zalf op Mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op Mijn begrafenis.
13 Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.

Uitleg

Kort voordat Jezus gevangen genomen zou worden en zou worden gekruisigd, giet een vrouw zeer kostbare zalf uit over het hoofd van Jezus. Zijn discipelen vinden het zonde van het geld, maar Jezus keurt het goed. Hij zegt dat het als voorbereiding op Zijn begrafenis is. Daarna volgt een profetisch vers: "Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft".

Jezus profeteert twee feiten:
- Hij impliceert dat het evangelie wereldwijd verkondigd zal worden.
- Overal waar het evangelie verkondig wordt, zal de zalving door de vrouw besproken worden.

Vervuld: ja

Op beide punten is deze profetie uitgekomen:
- Het evangelie wordt overal verkondigd. Nog niet alle aardbewoners hebben persoonlijk een christen ontmoet die hen over Jezus vertelde, maar de boodschap is al wel via radio, tv en internet over de hele aarde verspreid.
- In kerken over de hele wereld is gepreekt over de opmerkelijke daad van deze vrouw.