Profetie in de Bijbel

Profetie

Mozes moet op de rots slaan en dan komt er water uit

Exodus 17:1-7 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-03-2016 | gewijzigd: 03-03-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Mozes, rots, Horeb, water, Jezus

Samenvatting

Mozes krijgt van God de opdracht op de rots bij de Horeb te slaan. Er komt water uit. De rots is hier een beeld van Jezus.

Bijbeltekst

1 Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken.
2 En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken! Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE op de proef?
3 Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen?
4 Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.
5 De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.
6 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.
7 Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?

Uitleg

Mozes en de Israëliërs lopen tegen een probleem aan in de woestijn: er is geen water. Het volk begint te morren en Mozes keert zich tot God. Die geeft hem opdracht samen met wat oudsten naar de rots bij de Horeb te gaan en op de rots te slaan. Als hij dat doet komt er water uit de rots. In Psalm 78:15-16 lezen we dat God de rots doormidden spleet en dat er overvloedig water uit kwam: "Hij deed water neerstorten als rivieren".

Vervuld: ja

Paulus leert ons dat het beeld dat we hier zien is profetisch is. In 1 Kor. 10 schrijft de apostel dat de rots waar het water uit stroomde Christus was. Opmerkelijk is dat er pas water uit de rots komt, als die geslagen is en in tweeën gespleten. We kunnen dit zien als een vooruitwijzing naar de dood van Jezus. Alleen door Zijn dood hebben alleen die in Hem geloven het eeuwige leven.

Interessant detail in Ex. 17 is dat met Mozes enkele oudsten uit het volk meegaan naar de rots voordat daarop geslagen wordt. Ook bij de dood van Jezus waren oudsten van het volk betrokken.

Opmerkingen

Een tijd later zit het volk met hetzelfde probleem: het water is op. Dan krijgt Mozes de opdracht niet op de rots te slaan maar ertegen te praten, zodat er water uit zou komen. Ook dat beeld is profetisch.

Gerelateerde profetieën

Mozes moet tegen de rots spreken en dan komt er water uit (Num. 20:2-13)