Profetie in de Bijbel

Profetie

Mozes zou wel willen dat iedereen profeteerde

Numeri 11:29 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-05-2016 | gewijzigd: 23-05-2016
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Mozes, Pinksteren, Heilige Geest

Samenvatting

Mozes verzucht dat hij wilde dat iedereen zou profeteren.

Bijbeltekst

29 Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!

Uitleg

Dit is een profetische verzuchting van Mozes. Het joodse volk is in de woestijn en klaagt dat het alleen maar manna te eten krijgt. Mozes geeft de klacht door aan God en die zegt dat het volk vlees zal krijgen, zoveel dat het de neus zal uitkomen. Nadat Mozes de boodschap van God aan het volk heeft overgedragen, wordt de geest van God overgedragen op zeventig oudsten (leidinggevenden van het volk). De meesten daarvan waren bij elkaar rond de tent. Twee ervan niet. Jozua ziet ze, geeft dat door aan Mozes en zegt dat de twee daarmee moeten ophouden. Mozes reageert met een profetische verzuchting: "Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!".

Vervuld: ja

Met Pinksteren ging de verzuchting van Mozes in vervulling. In Handelingen 2 lezen we dat op de dag van het Pinksterfeest de christenen eensgezind bijeen zijn. Ui de hemel komt een geluid als van een geweldige windvlaag en Heilige geest verdeelt zich in de vorm van tongen van vuur op iedereen. Iedereen die met de Geest vervuld is, begint te spreken in andere talen.