Profetie in de Bijbel

Profetie

Christenen zullen afvallig worden

1 Timoteüs 4:1-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-07-2016 | gewijzigd: 12-09-2016
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Timoteus
Trefwoorden: Afvalligheid, latere tijden

Samenvatting

Paulus beschrijft hoe in de latere tijden christenen afvallig zullen worden.

Bijbeltekst

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,
2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.
4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.
5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

Uitleg

De apostel Paulus waarschuwt Timoteüs voor wat er gebeurt in latere tijden. Sommige christenen zullen dan afvallig worden.
Ze zullen:
- zich wenden tot misleidende geesten
- zich inlaten met leringen van demonen
- in huichelarij van leugenaars spreken
- hun eigen geweten toeschroeien.
- ze verbieden te trouwen
- gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen

Vervuld: ja

Deze Bijbeltekst leert ons dat we in de periode "latere tijden" terecht zijn gekomen. In die tijd zullen sommige christenen afvallig worden en in plaats van de kern van het geloofd (Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan) andere zaken belangrijker vinden.

Enkele voorbeelden. Christenen:
- wenden zich tot misleidende geesten
- laten zich in met leringen van demonen: valse leerstellingen, bijvoorbeeld dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen (wat vaak bron voor Jodenvervolging is geweest)
- ze zijn huichelachtig; zeggen het een, doen het ander: ontuchtschandalen in de kerk
- ze hebben hun geweten toegeschroeid: ze luisteen niet naar hun geweten.
- ze verbieden te trouwen: celibaat
- ze gebieden zich te onthouden van bepaald voedsel: vegetarisch eten of geen varkensvlees

Opmerkingen

Kennelijk zijn we de periode "latere tijden" binnengegaan. Interessant is om de Bijbel te doorzoeken op deze term (of de term "later tijd") om te zien wat er nog meer in die periode gebeurt.