Profetie in de Bijbel

Profetie

De schapen van de herder worden verspreid

Zacharia 13:7 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-10-2016 | gewijzigd: 15-10-2016
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Petrus, Zacharia, Herder, schapen

Samenvatting

Zacharia profeteert dat het zwaard gebruikt wordt tegen Mijn Herder en de schapen overval verspreid worden.

Bijbeltekst

7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder
en tegen de Man Die Mijn Metgezel is,
spreekt de HEERE van de legermachten.
Sla die Herder
en de schapen zullen overal verspreid worden.
Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Uitleg

In deze verzen is God aan het woord, "de HEERE van de legermachten". Hij spreekt tot "Mijn Herder" en "Mijn Metgezel", beide typeringen van Jezus. De schapen zijn de leerlingen of volgelingen van Jezus.

Vervuld: ja

Jezus legt in Mat.26:31 uit dat deze profetie in vervulling zou gaan in de nacht dat Hij gevangen genomen zou worden. Hij kondigt aan dat hij - zoals geschreven is - door iedereen verlaten zou worden. Petrus antwoordt dat hij Hem nooit in de steek zou laten en Jezus reageert daarom door te zeggen dat Petrus Hem drie keer verloochend heeft, voordat de haan kraait. We weten van Mat.26:36-45 en 69-75 dat de discipelen in slaap vielen in de nacht voor de kruisiging en dat Petrus Jezus zei dat Hij hem niet kende.

Deze profetie heeft waarschijnlijk ook een bredere vervulling gekregen. Na de dood van Jezus ("Sla die Herder") werden de "schapen" volgelingen overal verspreid en verbreidden ze het evangelie..

Opmerkingen

Interessant is dat we hier lezen dat het God zelf is die het zwaard hanteert. Het in slaap vallen van de leerlingen van Jezus is onderdeel van het leiden van Hem en door God gewild.