Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal de hele wet vervullen

Mattheüs 5:17-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-02-2017 | gewijzigd: 09-02-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: joden
Trefwoorden: Jezus, wet

Samenvatting

Jezus is niet gekomen om de wet of profeten af te schaffen, maar die te vervullen.

Bijbeltekst

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Uitleg

Hoe serieus moet je de Bijbel nemen? Hoe belangrijk is het ook op de details in teksten te letten? Volgens Jezus, heel belangrijk. Jezus zegt dat hij gekomen is om de wet en de profeten te vervullen. Hij zegt dat geen jota of tittel van de Wet voorbijgaat, voordat Hij alles vervuld heeft. Jezus zal dus de wet tot in detail vervullen.

Met wet en profeten bedoelt Jezus waarschijnlijk het hele Oude Testament. Wet (Torah) zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Met profeten doelde hij waarschijnlijk de rest van de oudtestamentische boeken.

Een jota, י, is de tiende letter uit het Hebreeuws alfabet. Het is het kleinste teken (het heeft wel wat weg van onze apostrof). Een tittel is een klein haakje dat sommige Hebreeuwse letters siert.

Na Zijn opstanding gaf Jezus tijdens een wandeling van Jeruzalem naar Emmaüs een Bijbelstudie waarin Hij twee volgelingen verweet dat ze niet wisten dat Jezus moest sterven. Dat was aangekondigd in 'Mozes en al de profeten' (Lukas 24:25-28).

Vervuld: gedeeltelijk

Nog niet alle dingen die over Jezus aangekondigd zijn in wet en profeten heeft Jezus vervuld. Een hele serie profetieën, vanaf het moment dat Hij de gemeente opneemt, moet nog vervuld worden.

Opmerkingen

Een langere uitleg over vervulling van de wet staat op de site van Got Questions.