Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël is het zout van de aarde

Mattheüs 5:13 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2017 | gewijzigd: 25-02-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: zout, Israël, Jezus

Samenvatting

Jezus zegt dat Israël het zout van de aarde is waarschuwt dat het vertrapt wordt als het zijn smaak verliest.

Bijbeltekst

13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Uitleg

De bekende woorden van Jezus uit de Bergrede "U bent het zout van de aarde" en "U bent het licht van de wereld" worden vaak betrokken op christenen. Zij moeten 'smaakmakers' in de samenleving zijn en 'het licht van het evangelie laten schijnen'. We mogen de woorden ook betrekken op het volk Israël. Toen Jezus ze uitspraak zullen veel toehoorders gedacht hebben aan passages uit het Oude Testament waarin Israël wordt een voorbeeld voor de volken wordt genoemd. In Jesaja 49:6 wordt Israël zelf letterlijk een licht voor de heidenvolken genoemd: "Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde."

Jezus legt in dit vers uit wat de gevolgen zijn als Israël die voorbeeldfunctie niet meer vervult: "als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden". Voor de woorden "zijn smaak verloren heeft" gebruikt Jezus een term (μωραίνω) die ook "dwaas worden" betekent. Een volk dat dwaas wordt, dreigt vertrapt te worden, waarschuwt Jezus.

Vervuld: ja

Het volk van Israël is vanaf het jaar 70 onder de voet gelopen. De Romeinen braken de tempel af en sindsdien werden de Joden verspreid over de aarde.

Opmerkingen

Een studie over Israël als het zout van de aarde staat hier.