Profetie in de Bijbel

Profetie

De lofzang van Maria

Lucas 1:46-55 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-03-2017 | gewijzigd: 04-04-2017 | 3 reacties
Profeet: Maria | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: lofzang van Maria, Jezus

Samenvatting

De zwangere Maria profeteert over zichzelf en over de taken van haar nog ongeboren Zoon, Jezus.

Bijbeltekst

46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Uitleg

Als de zwangere Maria naar nicht Elizabet bezoekt (die ook zwanger is), springt het babytje in de buik van Elizabet op en profeteert ze dat Maria de moeder van de Messias wordt. Maria reageert met een lied dat bol staat van profetie. In de (Herziene) Statenvertaling staat dit lied helemaal in de verleden tijd (waardoor het lijkt alsof Jezus alles al vervuld heeft). In andere vertalingen staat dit lied in de tegenwoordige tijd. Veel van wat Maria zingt was op dat moment nog niet vervuld. En nog steeds moet er nog veel in vervulling gaan.

De profetische uitspraken op een rij:
1. Jezus is "mijn Zaligmaker" (v.47). Andere vertalingen gebruiken het woord "redder". Maria ziet haar ongeboren kind als de beloofde Messias.
2. "van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken" (v.48). Zie voor een verklaring van dit vers deze pagina.
3. "Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen" (v.50). Maria profeteert dat haar Zoon niet alleen barmhartig is voor Zijn eigen generatie, maar voor alle.
4. "Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd" (v.51-52). Jezus zal met geweld ("door Zijn arm") de machtigen van de troon stoten en de nederigen verhogen.
5. "Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden." (v.53)
6. Hij trekt zich het lot van Israel aan, zoals Hij de voorouders heeft beloofd (v.54-55).

Vervuld: gedeeltelijk

1. vervuld: Jezus is door Zijn dood aan het Kruis de redder.
2. vervuld: elke generatie spreekt Maria zalig (uitgebreide uitleg)
3. vervuld: elke generatie kan profiteren van de barmhartigheid van Jezus en vanaf de geboorte van Jezus zijn er steeds christenen geweest die op Hem vertrouwd heben
4. nog niet vervuld: hoogmoedigen en machtigen zijn nog niet verslagen
5. vervuld: Jezus voedde hongerigen (Joh.6) en stuurde rijken met lege handen weg (Mat.19)
6. nog niet vervuld: Jezus zal ooit de tegenstanders van Israël verslaan (bijv. (Joël 4:12-14)

Gerelateerde profetien

Maria: alle geslachten zullen mij zalig spreken (Luc. 1:46-49)

Reacties

Chemical Structure Structure Comments Bismuth compounds are generally chelated salt complexes cialis online without prescription

rapocloma | 29-01-2023 05:51

finasteride 1 mg buy uk When that happens, prolactin is triggered by this schedule to pour again the next day in order to rev up the autoimmune arm of your immune system, because the only time in nature

rapocloma | 02-02-2023 15:32

confido permethrin lotion 5 w v in hindi Several countries in the study Brazil, India, China and Taiwan bucked the trend seen in the UK, with younger people expecting their retirement savings to last longer than those of their parents buy propecia online uk PubMed 16782922

rapocloma | 07-02-2023 14:57

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder