Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus profeteert bij de Hemelvaart

Handelingen 1:4-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-05-2017 | gewijzigd: 05-06-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: volgelingen
Trefwoorden: hemelvaart, kerk, heilige geest, evangelie, duizendjarig rijk

Samenvatting

Kort voordat Jezus naar de hemel gaat, spreekt Hij een aantal profetieën uit over zijn volgelingen.

Bijbeltekst

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;
5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Uitleg

Op de veertigste dag van Pasen, gaat Jezus naar de hemel. Voordat Hij de aarde verlaat, spreekt Hij een aantal profetieën uit die vooral betrekking hebben op zijn volgelingen.

1. Volgelingen worden met de de Heilige Geest gedoopt "niet lang na deze dagen".
2. Op de vraag "zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?", antwoordt Jezus niet "dat koninkrijk komt er niet", maar - vrij vertaald - "het gaat jullie niet aan wanneer dat zal gebeuren". Ooit komt dat koninkrijk er dus.
3. Volgelingen zullen getuigen van Jezus in Israël en "tot aan het uiterste van de aarde".

Vervuld: gedeeltelijk

1. Vervuld: tien dagen na hemelvaart, met Pinksteren, kwam de Heilige Geest.
2. Nog niet vervuld: Jezus heeft voor Israël het koninkrijk nog niet hersteld. Dat zal gebeuren bij de aanvang van het Messiaanse rijk.
3 Vervuld: volgelingen van Jezus hebben het evangelie over de hele aarde verspreid.