Profetie in de Bijbel

Profetie

De zon wordt midden op de dag verduisterd

Amos 8:9-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-07-2017 | gewijzigd: 30-07-2017
Profeet: Amos | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: zonsverduistering, kruisiging, Jezus

Samenvatting

Op klaarlichte dag zal de zon verduisterd worden. Die dag zal er gerouwd worden.

Bijbeltekst

9 Op die dag zal het gebeuren,
spreekt de Heere HEERE,
dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan;
op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken.
10 Ik zal uw feesten in rouw veranderen,
al uw liederen in klaagzangen;
om alle heupen zal Ik een rouwgewaad aanbrengen,
elk hoofd zal kaal zijn,
omdat Ik het land in rouw dompel als over een enig kind,
en wat ervan overblijft zal zijn als een bittere dag.

Uitleg

Amos profeteert in deze verzen een aantal zaken:
1. Het zal midden op de dag donker worden; de zon wordt verduisterd.
2. Op die dag zal er gerouwd worden als over een enig kind dat is overleden.

Vervuld: ja

Deze profetie is vervuld op de dag dag Jezus aan het kruis hing en stierf. In Mat.27, Mar.15 en Luk.23 lezen we dat het vanaf het zesde uur tot het negende uur donker werd over heel de aarde. In onze tijdaanduiding zou dat van rond het middaguur tot halverwege de middag zijn.

Het gaat om een heel bijzondere zonsverduistering. Een normale zonsverduistering kan alleen plaatsvinden bij nieuwe maan (als de maan tussen de zon en de aarde staat) en kan maximaal 7 en een halve minuut duren (zie Wikipedia). Deze verduistering gebeurde met volle maan (Pesach is op 14e Nisan) en duurde drie uur.

In Lukas 23 lezen we dat er gerouwd werd na het overlijden van Jezus: "En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen".

In Mat.27, Mar.15 erkent de Romeinse voorman: Dit was Gods Zoon! In Luk. 23 lezen we dat de voorman God verheerlijkte en zei: "Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig".

Opmerkingen

Ook in enkele bronnen buiten de Bijbel wordt de bijzondere zonsverduistering genoemd, meldt creation.com.

Lees meer over de tijdsaanduidingen in de Bijbel op de site van het NBG.