Profetie in de Bijbel

Profeet

Amos

Leefde: Achtste eeuw v.Chr.

Amos was werkzaam in het midden van de achtste eeuw (760-750 v.Chr.). Hij was een schapenfokker en vijgenteler uit Tekoa, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Die plaats lag in Juda, maar de woorden van de profeet zijn vooral gericht tegen het noordelijke koninkrijk Israël. Amos was een tijdgenoot van Jesaja, Micha en Hosea.

Bron: Wikipedia/NBV.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Amos4 Damascus wordt verwoest, Syriërs gaan in ballingschap (Am. 1:3-5)
De zon wordt midden op de dag verduisterd (Am. 8:9-10)
De joden worden verspreid onder de volken (Am. 9:1-10)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)

Terug