Profetie in de Bijbel

Profetie

God vervloekt de slang

Genesis 3:15 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-11-2017 | gewijzigd: 30-11-2017
Profeet: God | Geadresseerde: duivel
Trefwoorden: duivel, satan, slang vrouw

Samenvatting

God vervloekt de slang. Hij verklaart hem de oorlog en zegt dat Zijn kop vermorzeld zal worden.

Bijbeltekst

14 Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Uitleg

Nadat de slang Adam en Eva verleid heeft te eten van de verboden boom, spreekt God de slang aan. Hij spreekt een vloek over hem uit en verklaart hem de oorlog.

God vervloekt de slang:
- Hij zal zich over zijn buik voortbewegen.
- Hij zal stof eten.

God verklaart de slang de oorlog. God zal ervoor zorgen dat er vijandschap komt:
- Tussen de slang en de vrouw.
- Tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw.

God profeteert wat de uitkomst van deze oorlog is:
- Het nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen.
- De slang zal de hiel van het nageslacht van de vrouw vermorzelen.

Vervuld: gedeeltelijk

God spreekt hier zowel het dier 'de slang' aan, als de duivel die op enkele plaatsen in de Bijbel slang genoemd wordt. In Openbaring 12:9 staat: "En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt."
En in Openbaring 20: "En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar".

Hier dier slang beweegt zich tegenwoordig op zijn buik voort (kennelijk was dat eerder niet zo). Ook lezen we dat het dier sindsdien stof eet. Dat laatste is misschien vreemd. Er is geen slang bekend die enkel leeft van het eten van stof. Wel eten veel slangen dieren die op de grond leven. Op die manier krijgen ze dus wel stof binnen. Interessant is dat deze vloek op de slang in het duizendjarig rijk blijft bestaan. Jesaja 65:25 leert ons: "Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn".

Er is vijandschap tussen de slang en de vrouw. En tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw. Met de slang wordt de duivel bedoeld. Maar wie is de vrouw?
1. Eva: de eerste vrouw in de Bijbel.
2. Israël: uit dat land komt de Messias voort die de kop van de slang zal vermorzelen.
Er is sinds de zondeval vijandschap geweest tussen de duivel en Eva en tussen de duivel en Israël.

En wat is het Nageslacht van de vrouw?
Daarmee wordt Jezus bedoeld. Hij al ooit de duivel de kop vermorzelen. De makers van de HSV begrepen dat hier op de Messias gedoeld wordt, en schreven daarom Nageslacht met een hoofdletter.

De oorlog is nog niet afgelopen.
- De slang heeft de hiel van het Nageslacht van de vrouw vermorzeld. Hij heeft Jezus gedood.
- Het nageslacht van de vrouw heeft de kop van de slang nog niet vermorzeld. In Openbaring 20 lezen we dat de slang voor duizend jaar opgesloten wordt, daarna vrijkomt en daarna in de poel van vuur en zwavel gegooid wordt. Dan is het echt afgelopen met de duivel.

Opmerkingen

Waar de HSV schrijft over 'nageslacht' en 'Nageslacht', staat het Hebreeuws een woord dat je net zo goed (of volgens sommige nog beter) kunt vertalen met 'zaad'. Doug Hamp schreef een leerzaam boek over de zaden van Genesis 3: Corrupting the Image.

Gerelateerde profetieën

Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)