Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël wordt weer één land

Ezechiël 37:15-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2012
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Joden, Israël, diaspora, hout, Ezechiël, terugkeer

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat Israël weer een onverdeeld land wordt.

Bijbeltekst

15 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen.
17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden.
18 Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen?
19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.
20 Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.
21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.
22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Uitleg

Ezechiël krijgt van God de opdracht uit te beelden dat Israël ooit weer één onverdeeld land is. Hij moet daarvoor twee stukken hout pakken, en die zo vastpakken, dat ze één stuk hout lijken. God zegt dat de eenheid van Israël tot stand komt nadat Hij ze heeft teruggenomen uit de heidenvolken. Interessant: die terugkeer wordt dus niet een beslissing van de Joden zelf genoemd, maar een actie van God.

Vervuld: ja

De Joden zijn teruggekeerd naar Israël en het land is niet meer verdeeld.

Opmerkingen

Zie ook: Jesaja 11:13