Profetie in de Bijbel

Profetie

God verandert de lippen van de volken

Zefanja 3:9 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-12-2017 | gewijzigd: 27-12-2017
Profeet: Zefanja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: volken, taal, lippen

Samenvatting

God maakt de lippen of de taal van de volken rein en iedereen zal God aanroepen.

Bijbeltekst

9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken
de lippen veranderen in reine lippen,
zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen,
om Hem schouder aan schouder te dienen.

Uitleg

De eerste vraag die we moeten beantwoorden is: wanneer gebeurt dit? Het antwoord lezen we in vers 8. Het gebeurt in de tijd dat God de heidenvolken veroordeelt; wanneer Hij Zijn brandende toorn over hen uitstort.

Wat gebeurt er dan precies? Hij zal bij de volken de lippen veranderen in reine lippen. Zefanja gebruikt het Hebreeuwse woord שָׂפָה (saphah). Behalve met "lippen", kan dit ook vertaald worden met "taal". De eerste keer dat het in de Bijbel gebruikt wordt is in Genesis 11:1: "Heel de aarde had één taal en eendere woorden".

Zal iedereen straks dezelfde taal spreken, net als voor de toren van Babel? En welke taal wordt dat dan? Of wordt met zuivere taal iets anders bedoeld? Dat wordt niet duidelijk uit deze verzen.

Wel is duidelijk dat alle volken met die reine lippen (of taal) Hem zullen aanbidden en schouder aan schouder Hem zullen dienen.

Vervuld: nee

De taal van de volken is nog niet gezuiverd. De volken dienen God nog niet schouder aan schouder.

Opmerkingen

Joseph Farah is ervan overtuigd dat de hele wereld ooit Hebreeuws zal spreken.