Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal onreine geesten te gronde richten

Markus 1:23-27 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-12-2017 | gewijzigd: 31-12-2017 | 4 reacties
Profeet: onreine geest | Geadresseerde: Jezus
Trefwoorden: Onreine geest, Jezus, geesten, demonen

Samenvatting

Een onreine geest is bang dat Jezus deze geesten te gronde zal richten.

Bijbeltekst

23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde:
24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!
26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.
27 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Uitleg

De profetie in deze passage wordt uitgesproken door een onreine geest. Die heeft zijn intrek genomen in het lichaam van een man die die synagoge bezocht. Als Jezus de geest opdracht geeft het lichaam te verlaten, stelt die een bijzondere vraag: "Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten?"

Het antwoord op deze vraag wordt niet gegeven in deze Bijbelverzen. Ook niet in Lucas 4:33-37 waarin dezelfde geschiedenis wordt beschreven. Wel vinden een antwoord in Mattheüs 8. De demonen die dan door Jezus uit een bezetene worden verdreven zeggen tegen Jezus: "bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?". Ze weten dus dat ze ooit gestraft worden.

Interessant is ook dat de onreine geest weten wie Jezus is: de Heilige van God (zo zullen veel ongelovigen Hem niet noemen).

Vervuld: nee

De onreine geesten zijn nog niet te gronde gericht.

Gerelateerde profetien

Jezus zal ooit de demonen straffen (Mat. 8:28-34)

Reacties

hydrochlorothiazide clindamycin and benzoyl peroxide gel However, one of the main complaints of foreign investors inCuba has not changed that they must hire and fire through astate run labor company which pays employees in near worthlesspesos while investors pay the company in hard currency doxycycline with food

rapocloma | 28-01-2023 14:22

states, California will have the largest forcedeployed in a massive national outreach effort costing hundredsof millions of dollars purchase cialis online 1 Endometrial Cancer, Uterine Sarcoma, and other Effects on the Uterus 5

rapocloma | 02-02-2023 00:49

In one double blind trial, supplements of 100 mcg per day of selenium and 20 mg per day of zinc, with or without additional vitamin C and beta carotene, reduced infections in elderly people, though vitamins without minerals had no effect tadalista vs cialis

rapocloma | 06-02-2023 22:45

Instant lineage tracing reveals Kit expressing cardiomyocytes buy cialis professional If the changes in your vision are a recent phenomenon, speak with your doctor about what s going on to make sure those zigzagging sparkles are nothing more than a nuisance

Jurpive | 04-03-2023 20:34

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder