Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal onreine geesten te gronde richten

Markus 1:23-27 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-12-2017 | gewijzigd: 31-12-2017
Profeet: onreine geest | Geadresseerde: Jezus
Trefwoorden: Onreine geest, Jezus, geesten, demonen

Samenvatting

Een onreine geest is bang dat Jezus deze geesten te gronde zal richten.

Bijbeltekst

23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde:
24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg!
26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.
27 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Uitleg

De profetie in deze passage wordt uitgesproken door een onreine geest. Die heeft zijn intrek genomen in het lichaam van een man die die synagoge bezocht. Als Jezus de geest opdracht geeft het lichaam te verlaten, stelt die een bijzondere vraag: "Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten?"

Het antwoord op deze vraag wordt niet gegeven in deze Bijbelverzen. Ook niet in Lucas 4:33-37 waarin dezelfde geschiedenis wordt beschreven. Wel vinden een antwoord in Mattheüs 8. De demonen die dan door Jezus uit een bezetene worden verdreven zeggen tegen Jezus: "bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?". Ze weten dus dat ze ooit gestraft worden.

Interessant is ook dat de onreine geest weten wie Jezus is: de Heilige van God (zo zullen veel ongelovigen Hem niet noemen).

Vervuld: nee

De onreine geesten zijn nog niet te gronde gericht.

Gerelateerde profetieën

Jezus zal ooit de demonen straffen (Mat. 8:28-34)